Reglement Sponsorfietstocht Wijlre

 1. Het karakter van de toertocht is geen wedstrijd, maar een toeristische toertocht.
 2. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 3. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd te worden.
 4. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers en nemen geen onnodige risico’s.
 5. Deelname is op eigen risico.
 6. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 7. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen fiets.
 8. De route wordt op een niet afgesloten parcours gereden en wordt niet voorzien van bewegwijzering.
 9. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 10. Het gebruik van volgauto's is verboden.
 11. Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen onder een “1-op-1" begeleiding van een volwassenen. Deelnemers jonger dan 12 jaar mogen niet deelnemen aan de tocht. Zowel de deelnemer jonger dan 18 jaar (tenminste 12 jaar) als de begeleider moeten zijn ingeschreven als reisdeelnemer en voldoen aan alle in dit reglement gestelde voorwaarden.
 12. Voor alle deelnemers is bij de inschrijving een routebeschrijving beschikbaar; daarop staat een telefoonnummer vermeld, dat bij een calamiteit kan worden gebeld.
 13. Door deel te nemen aan deze toertocht gaat hij/zij akkoord met dit reglement.

Download hier het reglement.